สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6A

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5 Book B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5A

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4 Book B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4A

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3A

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2 Book B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2A

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1 Book B

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1A

แผนการจัดการเรียนรู้

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.