สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6A

แผนการสอน

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6...

วันที่
28/05/2024
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6B

แผนการสอน

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6...

วันที่
28/05/2024
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5 Book B

แผนการสอน

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
28/05/2024
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5A

แผนการสอน

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
28/05/2024
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3B

แผนการสอน

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3...

วันที่
28/05/2024
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3A

แผนการสอน

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3...

วันที่
28/05/2024
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2 Book B

แผนการสอน

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2...

วันที่
28/05/2024
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2A

แผนการสอน

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2...

วันที่
28/05/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB