สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
Targeting Science Work-Textbook Primary P.6

เฉลย

Targeting Science Work-Textbook Primary P.6

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.6

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6B

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6...

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6A

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6...

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Super Health and Physical Education Work-Textbook Primary 6

เฉลย

Super Health and Physical Education Work-Text...

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary P.5

เฉลย

Targeting Science Work-Textbook Primary P.5

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.5

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5 Book B

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5A

เฉลย

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Super Health and Physical Education Work-Textbook Primary 5

เฉลย

Super Health and Physical Education Work-Text...

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.4

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary 4

เฉลย

Targeting Science Work-Textbook Primary 4

วันที่
05/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.