สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
Mastering Science Work-Textbook Secondary 3B

ข้อสอบ

Mastering Science Work-Textbook Secondary 3B

วันที่
29/05/2024
Mastering Science Work-Textbook Secondary 3A

ข้อสอบ

Mastering Science Work-Textbook Secondary 3A

วันที่
29/05/2024
Mastering Science Work-Textbook Secondary 2B

ข้อสอบ

Mastering Science Work-Textbook Secondary 2B

วันที่
29/05/2024
Mastering Science Work-Textbook Secondary 2A

ข้อสอบ

Mastering Science Work-Textbook Secondary 2A

วันที่
29/05/2024
Mastering Science Work-Textbook: 1B (M.1)

ข้อสอบ

Mastering Science Work-Textbook: 1B (M.1)

วันที่
29/05/2024
Mastering Science Work-Textbook: 1A (M.1)

ข้อสอบ

Mastering Science Work-Textbook: 1A (M.1)

วันที่
29/05/2024
Targeting Science Work-Textbook Primary P.6

ข้อสอบ

Targeting Science Work-Textbook Primary P.6

วันที่
29/05/2024
Targeting Science Work-Textbook Primary P.5

ข้อสอบ

Targeting Science Work-Textbook Primary P.5

วันที่
29/05/2024
Targeting Science Work-Textbook Primary 4

ข้อสอบ

Targeting Science Work-Textbook Primary 4

วันที่
29/05/2024
Targeting Science Work-Textbook Primary P.3

ข้อสอบ

Targeting Science Work-Textbook Primary P.3

วันที่
29/05/2024
Targeting Science Work-Textbook Primary P.2

ข้อสอบ

Targeting Science Work-Textbook Primary P.2

วันที่
29/05/2024
Targeting Science Work-Textbook Primary 1

ข้อสอบ

Targeting Science Work-Textbook Primary 1

วันที่
29/05/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB