picture

สายงานการขาย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture พนักงานขาย
สายงานการขาย พนักงาน 10/03/2021

ลักษณะงาน

• นำเสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่ร้านค้าปลีก

      เช่น ร้านหนังสือ ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

• เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  3. มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์
  4. มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว
  5. มีรถยนต์ส่วนตัว
  6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ บางครั้ง
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้
  8. หากมีประสบการณ์การขายสื่อการเรียนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ