แจกฟรี ! ใบความรู้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวผ่านกิจกรรม7R

 

แจกฟรีใบความรู้ให้ครูโหลดฟรี !!
🍀ให้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวผ่านกิจกรรม7R
 

 

 

🌏โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้รายงานว่าภายในปี 2593 ขยะจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น การเพิ่มขึ้นของขยะยังส่งผลต่อ มลพิษ การบริหารจัดการขยะ ความสมดุลทางชีวภาพ ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อสัตว์น้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย

🏫ในห้องเรียนครูสามารถสอนให้เด็ก ๆ รู้ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวได้จากการใช้ชีวิตประจำวันโดยให้นักเรียนคิดวิธีการลดปริมาณขยะซึ่งนำหลัก 7R มาใช้และนำไปปฏิบัติจริงจากนั้นจึงนำมาเล่าในชั้นเรียน

🌼วิธีนี้จะทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมและมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างมาก พร้อมชวนให้เด็ก ๆ ช่วยกันหาวิธีแก้ไขเพื่อรักษาโลกที่ดีและให้เป็นโลกที่ปลอดภัยของทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเรียนภูมิศาสตร์ม.4-6 และเว็บไซต์ sdgmove
 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง