จะสามารถใช้งานได้ เร็วๆนี้
ข้อมูล ความรู้
และข่าวสารทางการศึกษา
สำหรับชุมชนครู
 
 
เว็บบอร์ด
แผนการจัดการเรียนรู้ และ Audio
บทความ
กิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ และ Audio


ไฟล์แผนการสอนและเสียงประกอบการสอนในระดับทุกระดับชั้น (อนุบาล, ประถมฯ, มัธยมฯ) ทุกวิชา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว

สำหรับวิชาที่เป็นวิชาช่วงชั้น เช่น ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6 กรุณาเลือกระดับชั้นเป็นช่วงชั้นที่ต้องการ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งรายละเอียดได้ที่อีเมล์ webmaster@aksorn.com

กรุณาเลือกกลุ่มสาระฯ และระดับชั้นที่ต้องการในตัวเลือกด้านล่างนี้ค่ะ

กลุ่มสาระฯ: ระดับชั้น:
 

หน้าแรก เว็บไกด์