เจ้าหน้าที่สรรหา

รายละเอียดงาน
• ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับฝ่ายต่างๆ
• ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น Web สมัครงาน และช่องทางอื่นๆ
• ติดต่อผู้สมัครเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เบื้องต้น ทดสอบ และคัดเลือก
• สรุปรายงานวางแผนอัตรากำลัง (Manpower planning) และรายงานด้านบุคคลอื่นๆ ในแต่ละเดือน
• วางแผนและดำเนินการสรรหาเชิงรุก
• ประสานงานเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

คุณสมบัติ

1.ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานสรรหาบุคลากร งานทรัพยากรบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง
4.มีทักษะในการสัมภาษณ์, เจรจาต่อรอง, ประสานงาน ,มีความคิดสร้างสรรค์
5.ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นและภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
6.ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ