โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ


หมายเหตุ จังหวัด วัน เวลา และ สถานที่ หากยังไม่เปิดลงทะเบียนออนไลน์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2622-2999 ต่อ 1514 (คุณศิรินญา)