แจกกิจกรรม STEAM ต่อยอดการเชื่อมจุดต่อเส้น รถรับ-ส่งของอัจฉริยะ

 

แจกกิจกรรม STEAM ต่อยอดการเชื่อมจุดต่อเส้น รถรับ-ส่งของอัจฉริยะ

 
ดาวน์โหลดฟรี!! ให้ครูสะเต็มนำไปใช้ในห้องเรียนได้เลย!
ขอขอบคุณตัวอย่างกิจกรรม IDEA KIT: Creative Coding ชุด Maker+


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง