📌แจกฟรี! โปสเตอร์ใบความรู้คณิตศาสตร์ “การวัดความยาว”

 

แจกฟรี! โปสเตอร์ใบความรู้คณิตศาสตร์ “การวัดความยาว”

 

 
ดาวน์โหลดใบความรู้
 
โปสเตอร์ใบความรู้คณิตศาสตร์ “การวัดความยาว”
เสริมความรู้ความเข้าใจหน่วยของการวัด การเปรียบเทียบ และการเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง