ปลุกความเป็นนักอ่านด้วยกิจกรรมสนุก กระตุ้นทักษะทางภาษา

ปลุกความเป็นนักอ่านด้วยกิจกรรมสนุก กระตุ้นทักษะทางภาษา

 

ทักษะทางภาษา

 

 

  • การอ่านหนังสือ นอกจากจะได้ความรู้จากเรื่องที่อ่านแล้ว ยังได้ทักษะทางภาษาเรื่องการใช้คำ ประโยค และการสะกดคำที่ถูกต้อง
  • กิจกรรมเสริมการอ่านที่เข้าถึงผู้เรียนได้ดีที่สุด ต้องมีความสนุก และท้าทายความสามารถเป็นหลัก

 

ทักษะทางภาษา อักษร

 

   “การอ่านหนังสือ” เป็นการพัฒนาตัวเองที่จำเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะนอกจากช่วยขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคนแล้ว ยังช่วยพัฒนาสังคมในระยะยาวได้อีกด้วย ซึ่งถ้าอยากให้ผู้เรียนอ่านหนังสือจนเป็นนิสัย คุณครูควรต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่าน โดยเริ่มจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

 

1. จัดกิจกรรมในห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหนังสืออย่างเพียงพอ ร่วมกับจัดนิทรรศการหนังสืออย่างสม่ำเสมอ
2. ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องนิสัยรักการอ่าน เพื่อสร้างความเคยชินต่อการรับรู้ของผู้เรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เร้าใจ และท้าทายความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข และอยากแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 

 

ทักษะทางภาษา อจท

 

   ซึ่งคุณครูสามารถเลือกจัดกิจกรรมเสริมการอ่านได้หลายวิธี เช่น ถ้าอยากเน้นผู้เรียนให้ได้ทักษะการอ่าน และทักษะทางภาษา ควรจัดกิจกรรมสร้างสุดยอดนักอ่าน จัดประกวดนักเล่านิทาน หรือแข่งตอบคำถามจากสารานุกรม ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ ผู้เรียนต้องอ่านหนังสือเป็นจำนวนมากและอ่านซ้ำหลายรอบ เพื่อทวนความรู้ที่ได้รับจนตกผนึกเป็นความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้จากการอ่านหนังสือแล้ว ยังสร้างความคุ้นเคยกับการเขียนคำและประโยคต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
   หรือถ้าอยากได้ทางลัดเรื่องการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง และอ่านสนุกสุดเพลินเหมือนการ์ตูนเล่มโปรด คุณครูสามารถเลือกหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร ชุด ตะลุยด่านภาษาไทย ให้ผู้เรียนเริ่มฝึกอ่าน และตะลุยด่านต่าง ๆ ในสวนสนุกมรณะ ที่มีกิจกรรมสุดท้าทายท้ายเล่มเพื่อฝึก
ทักษะทางภาษาด้านการคิดและวัดความเข้าใจ

 

หนังสือเสริมความรู้ ตะลุยด่านภาษาไทย

 

 

   ถ้าเลือกเน้นผู้เรียนให้ได้ทักษะการเผยแพร่ข่าวสาร ควรจัดกิจกรรมเสียงตามสาย  และกิจกรรมบริจาคหนังสือสู่ชุมชน แต่ถ้าอยากจัดกิจกรรมแบบเน้นพัฒนาทักษะต่อเนื่อง ควรจัดกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ จากบทเพลงสู่งานเขียน และโต้วาที ฯลฯ 
   ยังมีอีกหลายกิจกรรมในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน แทนที่จะปล่อยเวลาว่างทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์ แต่เปลี่ยนมาหยิบหนังสือขึ้นอ่านแทน ไม่นานพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะติดเป็นนิสัย จนกลายเป็นคนรักการอ่านในที่สุด


ข้อมูลบางส่วนจาก www.kroobannok.com

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท. อื่น ๆ ได้ที่      >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 

 

 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง