แจกฟรี! โปสเตอร์ตารางธาตุ

 

แจกฟรี! โปสเตอร์ตารางธาตุ

 

 
ดาวน์โหลดใบความรู้
 
แจกฟรี! โปสเตอร์ตารางธาตุ สีสันสวยงาม Print ไปแปะห้องเรียนไว้ ให้คาบเรียนของครู Active กว่าที่เคย เพราะมาพร้อม QR Code ให้เด็ก ๆ สแกนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบ Interactive 3D ได้ด้วย ดาวน์โหลดเลย

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง