แจกฟรี!!! ภาพสรุปความรู้พื้นที่ชุ่มน้ำของไทย

พื้นที่ชุ่มน้ำของไทย

แจกฟรี❗️  ภาพสรุปความรู้พื้นที่ชุ่มน้ำของไทย 🌎
ตอบโจทย์ครูสังคมฯ ช่วยประกอบการสอนเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จากหนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 ให้นำไปใช้เป็นใบความรู้ ขยายความเข้าใจได้ในภาพเดียว


 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง