ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ม.5

ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ม.5

แผนการเรียนรู้
 
คู่มือครู
 
สไลด์ประกอบการสอน
 
สไลด์ประกอบการสอน
 

 

 

คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนฉบับเต็มได้ที่

www.aksorn.com/download 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง