แจกฟรี! กิจกรรมลากเส้น และจดจำทิศทางสำหรับเด็ก LD

แจกฟรี!! กิจกรรมลากเส้น และจดจำทิศทางสำหรับเด็ก LD ฝึกฝนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้สัมพันธ์กันระหว่างมือ และตา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้เริ่มต้นของการเขียน ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article