แนะนำ แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก

แนะนำสื่อ ชุดแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก

หนังสือแบบฝึกทักษะทางการเรียนรู้ และแก้ไขความบกพร่องทางการอ่าน และเขียน

 

ชุดสื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการเขีนภาษาไทย

สื่อนวัตกรรมสำหรับเด็ก พัฒนาจากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
 
Share

Relate article