ดาวน์โหลดฟรี! โปสเตอร์กระบวนการเกิดสึนามิ

แจกฟรี!!  ครูวิทย์ฯ ให้นำไปใช้สอนนักเรียนให้เข้าใจง่ายในภาพเดียว กับโปสเตอร์การเกิดสึนามิ     ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article