แจกฟรี! โปสเตอร์ความรู้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3 รูปแบบของสมรรถนะ

แจกฟรี! โปสเตอร์ความรู้ให้ครูเก็บไว้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3 รูปแบบแยกตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน พร้อมตัวอย่างเครื่องมือ เพื่อเตรียมพร้อมในการนำไปปรับใช้ในห้องเรียนสมรรถนะ ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article