แจกฟรี! สื่อการสอนเรื่อง “ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ”

 

แจกฟรี! สื่อการสอน

เรื่อง "ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

 

 
ดาวน์โหลดใบความรู้
 
ดาวน์โหลดฟรี สื่อการสอนเรื่อง "ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ" แบบ 2 ภาษา ทั้งไทย และอังกฤษ ให้ครูนำไปสอนเรื่องระบบสุริยะประกอบด้วยอะไรบ้าง? และสามารถบอกตำแหน่งของดาวแต่ละดวงได้ 

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article