แจกฟรี! ใบงานศิลปะ สำหรับเด็ก LD กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้

ใบงานศิลปะ สำหรับเด็ก LD

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้

เสริมจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ให้ทำงานประสานกันกับตา ช่วยควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

 

 

Share

Relate article