แจกฟรี !! ใบงานกิจกรรม Unplugged Coding สำหรับเด็กปฐมวัย

แจกฟรี!! ใบงานกิจกรรม Unplugged Coding สอนสนุกปูพื้นฐานการ Coding ให้เด็กปฐมวัย บูรณาการคณิตศาสตร์เรียนรู้ผ่านตัวเลข พัฒนาการด้านสติปัญญาฝึกให้เด็กเก่งคิดวิเคราะห์เป็น ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article