ดาวน์โหลดเลย! แบบทดสอบบุคลิกภาพ Introvert Extrovert และ Ambivert

เคล็ดลับวันอาทิตย์พิชิตการสอนวันนี้ ขอพาคุณครูมารู้จักและสังเกตเด็ก ๆ กับทฤษฎีดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนเด็ก ๆ ให้ตรงกับลักษณะนิสัยของพวกเขากันครับ ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article