เรียนหน้าที่พลเมืองให้สนุก เข้าใจง่าย ด้วยเกมหมอนหรรษา


เรียนหน้าที่พลเมืองให้สนุก เข้าใจง่าย ด้วยเกมหมอนหรรษา

เกมหมอนหรรษา ท้าทายความรู้ หน้าที่พลเมือง ให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ผ่านการตอบคำถามเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองเบื้องต้น ที่สอดคล้องตามวัยของผู้เรียน ผ่านการแข่งขันตีหมอนสุดมันส์ ด้วยสื่อสำหรับห้องสมุดดิจิทัล ในรูปแบบ CD-ROM ชุด หมอนหรรษาท้าทายความรู้ หน้าที่พลเมือง ป.1-ป.6 หนึ่งในกิจกรรมสอดแทรกความรู้
Share