แจกฟรี!! โปสเตอร์แผนภาพความรู้ ตำแหน่งและหน้าที่ของเส้นประสาทสมอง ทั้ง 12 คู่

แจกฟรี!! แผนภาพความรู้ให้ครูวิทย์ฯ เรื่องตำแหน่งและหน้าที่ของเส้นประสาทสมอง ทั้ง 12 คู่ ให้นำไปใช้สอนนักเรียนให้เข้าใจง่ายในภาพเดียว ดาวน์โหลดเลย!!!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article