โหลดฟรี ใบงาน เตรียมความพร้อมเด็ก LD

ช่วงสงกรานต์นี้ ใช้ใบงานให้คุ้ม อักษรจัดให้ครูดาวน์โหลดใบงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ LD กันแบบรัว ๆ จะใช้ฝึกฝน ทบทวน หรือจะส่งงานให้เด็ก ๆ ไปทำที่บ้านก็ทำได้.

ขอบคุณ ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ คัดกรองและประเมินพัฒนาการ ศักยภาพและความพร้อมทางการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน

#อักษร #LD #ดาวน์โหลด
 
Share

Relate article