ครูอนุบาล สอนวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดใบงานอนุบาล ได้เลย!

 
 
 

ใบงานอนุบาล กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์

ให้ครูอนุบาล สอนวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดใบงาน ได้เลย!

สื่อประกอบการสอนช่วยครูจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์

ด้วยใบงาน จาก หนังสือเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีปฐมวัย

ปูพื้นฐาน STEM ในชุด งบเรียนฟรี! 200 บาท เรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์

เด็กเรียนรู้ง่าย  คุณครูสามารถส่งให้ผู้ปกครองใช้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้

- ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมที่ให้เด็กคิดและลงมือทำ
- กิจกรรมในใบงานสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL
- ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้


ดาวน์โหลดใบงาน วิทยาศาสตร์ สร้างกิจกรรมการทดลองง่าย ๆ ได้ที่ด้านล่างนี้เลย
 

อนุบาล 1


อนุบาล  2


อนุบาล  3

 

 

 

Share

Relate article