แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับปีงบประมาณ 2567 ของ สพฐ.

ใบงานปฐมวัย เรื่องธรรมชาติสร้างสรรค์
 
หนังสือแจ้ง สพท.
 
ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินงานปี 2567 ฉบับสมบูรณ์
 
ดาวน์โหลด
#อักษรปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเรียน ประถมศึกษาป.1 ป.4 ชั้นมัธยมศึกษาม. 1 ม. 4 และม.4-6
ตามแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับปีงบประมาณ 2567 ของ สพฐ.
 
ชมรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่: www.aksorn.com/catalog  
 
สามารถสั่งซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ของอักษรได้ที่โทร. 02-622-2999
หรือ Line Official: https://www.aksorn.com/lineofficial


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article