ตกแต่งการ์ดจัดกิจกรรมวันเด็ก

👉💕แจกฟรี! ของตกแต่งการ์ดจัดกิจกรรมวันเด็กให้ครูดาวน์โหลดได้ฟรี ! จะใช้สอน on hand หรือ on site สร้างสรรค์งานศิลปะตกแต่งระบายสี สนุกตามจินตนาการ 🌈🌺

ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม

👏พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
👏สร้างสรรค์จินตนาการ
👏เสริม EF เรื่องจดจ่อใส่ใจและการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายให้สำเร็จ
👏เสริมสมรรถนะ
  • ด้านการเคลื่อนไหวและสุขภาวะ
  • ด้านสร้างสรรค์
  • ด้านอารมณ์ด้านอารมณ์
 
Share

Relate article