ดาวน์โหลดฟรี !!บัตรความรู้ "ทายสิฉันเป็นใคร"

  บัตรความรู้ "ทายสิฉันเป็นใคร"
 ให้ครูนำไปทำกิจกรรมหรือส่งต่อให้ผู้ปกครองจัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก ง่าย ๆ ทายคำจากบัตรความรู้ มาพร้อมภาพเฉลย สามารถตัดเป็นบัตรภาพได้ ห้ามพลาด!  ดาวน์โหลดเลย! 


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article