ชุดเสริมประสบการณ์และศิลปะสร้างสรรค์

 
  • อายุ 2-3 ปี
  • สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมองหรือ BBL (Brain-Based Learning)
  • พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  • เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ด้วยการสร้างบรรญากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
Share

Relate article