แจกฟรี! โปสเตอร์ความรู้ การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้แบบ AfL

แจกฟรี!! โปสเตอร์ความรู้ การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้แบบ AfL ไต่ระดับรูปแบบการประเมินผลการสอนแบบฐานสมรรถนะไปอีกขั้น ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article