แจกฟรี! ใบกิจกรรม Unplugged Coding “อะไรหายไปเอ่ย?”

 

แจกฟรี! ใบกิจกรรม Unplugged Coding “อะไรหายไปเอ่ย?”

 

 
ดาวน์โหลดใบความรู้
 
เสริมสร้างทักษะวิทยาการคำนวณให้เด็ก ๆ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
ด้วยใบกิจกรรม Unplugged Coding “อะไรหายไปเอ่ย?”
มาพร้อมเฉลยสำหรับครู สนุก ง่าย ได้ความรู้ พรินต์มาใช้ในห้องเรียนได้เลย!
 

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article