นิทานแสนสนุก เด็กสนุกกับศิลปะ

นิทานแสนสนุก เด็กสนุกกับศิลปะ

สนุกแบบเล่าไปวาดไป นิทานสร้างสรรค์เล่าได้อย่างเพลิดพลิน เนื้อหานิทานสอดคล้องกับการเรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต ตัวช่วยคุณครูที่ดีในการทำกิจกรรมพร้อมเด็กปฐมวัย

 
Share

Relate article