แจกฟรี!!! รวมไอเดียกิจกรรมสะเต็มประจำเดือนธันวาคม-มกราคม

 

แจกฟรี!!! รวมไอเดียกิจกรรมสะเต็ม

ประจำเดือนธันวาคม-มกราคม

 

 
ดาวน์โหลดใบความรู้
 
แจกฟรี! ใบกิจกรรม และใบความรู้ช่วยให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับการลงมือปฏิบัติ และคิดต่อยอดจากปัญหา หรือนำเรื่องราวรอบตัวมาประยุกต์เข้ากับบทเรียนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  ดาวน์โหลดเลย!

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article