ตัวอย่างสื่อ บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ

แนะนำ สื่อแก้ไขความบกพร่องด้านการคิดคำนวณ (LD)

หลักเม็ดนับ การคูณ : ตัวอย่างสื่อสอน คณิตศาสตร์

หลักเม็ดนับ การบวก : ตัวอย่างสื่อสอน คณิตศาสตร์

หลักเม็ดนับ การลบ : ตัวอย่างสื่อสอน คณิตศาสตร์

หลักเม็ดนับ การหาร : ตัวอย่างสื่อสอน คณิตศาสตร์

หลักเม็ดนับ จำนวนและตัวเลข : ตัวอย่างสื่อสอน คณิตศาสตร์

Share

Relate article