แจกฟรี! ใบความรู้ภาษาไทย เสริมการอ่านออกเสียง

 
จะอักษรย่อ อักษรนำ การอ่านคำที่มีตัวการันต์ หรือการอ่านคำที่มีเครื่องหมายวรรคตอน ก็เสริมการสอนให้ครูภาษาไทยได้ไม่สะดุด ด้วยใบความรู้ ภาษาไทย สอนการอ่านออกเสียง ดาวน์โหลดฟรี!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article