แจกฟรี!! โปสเตอร์ความรู้น้ำเกิดน้ำตาย

ดาวน์โหลดเลย!! โปสเตอร์ความรู้น้ำเกิดน้ำตาย ให้ ครูวิทย์ฯ ใช้กระตุ้นการคิด พร้อมอธิบายผู้เรียนให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ผ่าน Infographic จาก หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ฯ ม.3 เล่ม 2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 


 

Share

Relate article