มาปลุก 5 ร ในตัวเด็กกัน

 
คุณครูและผู้ปกครอง สามารถช่วยกันสร้างเกราะป้องกันให้เด็กเล็กได้จากการเล่นบทบาทสมมุติจำลองสถานการณ์ให้เด็กเห็นเป็น STEP แต่ละขั้น เด็ก ๆ จะเข้าใจและเห็นภาพได้ดีกว่า หรือคุณครูอาจให้เด็กดูจากคลิปวิดีโอ หรือ แผ่นโปสเตอร์ความรู้ ไปติดที่บอร์ดของห้องเรียน หรือส่งต่อให้ผู้ปกครองสอนเด็ก ๆ ในช่วงปิดเทอมนี้ ได้ทั้งความปลอดภัย เด็ก ๆ ก็ได้ทักษะด้วยค่ะ
 
Share

Relate article