แจกฟรีใบงานกิจกรรม Scavenger Hunt สำหรับเด็กปฐมวัย

แจกฟรี!! "กิจกรรม Scavenger Hunt" 🍰🍭🍪🍨🥐
แนะนำครูปฐมวัยสอนการเรียนรู้สาระตัวเด็ก ฝึกทักษะการสังเกตและทักษะภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวในหมวดของกิน
ดาวน์โหลดใบงานนำไปใช้ทำกิจกรรมกันได้เลย!!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article