ดาวน์โหลดฟรี! กิจกรรมฝึกความจำและจำแนกสายตาเด็ก LD

เพราะเด็ก LD มีความบกพร่องในการจำสิ่งที่มองเห็นทั้งความจำในระยะสั้นและระยะยาว
ทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เกิดจากการมองเห็นแล้วนำกลับมาใช้ได้ ดาวน์โหลดเลย!   
กิจกรรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานด้านการจำและจำแนกด้วยสายตา   ฟรี!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article