พื้นที่ คำนวณสร้างสวนสัตว์
Download
Share

พื้นที่ คำนวณสร้างสวนสัตว์

ISBN : 9786162120534

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด การชั่ง ตวง วัด และอื่นๆ

Auther name : ควอน อี กึน / อี ฮยอง จิน

Copy : etc.

Product detail

"พื้นที่ หมายถึง ขนาดของพื้นผิวที่อยู่ในระนาบ 2 มิติ การหาพื้นที่จึงเป็นการหาขนาดของพื้นผิวในแนวราบเพื่อวัดขนาดว่าสิ่งไหนใหญ่หรือเล็กกว่ากัน"เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products