ทรง 3 มิติ โยงหารูป 2 มิติ
Download
Share

ทรง 3 มิติ โยงหารูป 2 มิติ

ISBN : 9786162120633

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด เรขาคณิต

Auther name : ควอน แจ วอน / ฮง จอง ฮยอง

Copy : etc.

Product detail

"การสร้างทรง 3 มิติจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการจินตนาการส่วนที่ตามองไม่เห็น และยังช่วยส่งเสริมให้เข้าใจในเรื่องของรูปต่างๆได้ดีขึ้น" เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products