สามเหลี่ยม พลิกแพลงรูปแสนกล
Download
Share

สามเหลี่ยม พลิกแพลงรูปแสนกล

ISBN : 9786162120602

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด เรขาคณิต

Auther name : อี ควี ซก / อี อา รี

Copy : etc.

Product detail

"สามเหลี่ยมแบบตัวเองมีหลายลักษณะ และมีคุณสมบัติพิเศษมากมาย สามเหลี่ยมสามารถรวมตัวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม และแปดเหลี่ยมได้" เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products