สี่เหลี่ยมคล้าย จับคู่ตามความเหมือน
Download
Share

สี่เหลี่ยมคล้าย จับคู่ตามความเหมือน

ISBN : 9786162120657

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด เรขาคณิต

Auther name : คัง จอง ฮวา / คิม คยอง ชุก

Copy : etc.

Product detail

"ความเท่ากันทุกประการกับความคล้ายสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน แต่ส่วนมากเรามักเข้าใจผิดคิดว่าทั้งสองนี้คืออย่างเดียวกัน แท้จริงแล้วทั้งสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกันอยู่" เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products