ชุด สื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน (Coding & Robotics Kit) Quirkbot
Download
Share

ชุด สื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน (Coding & Robotics Kit) Quirkbot

Series name : Quirkbot

Auther name : Strawbees

Copy : etc.

Product detail

สื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับการเริ่มต้นการเรียนรู้ด้าน Coding ที่จับต้องและเห็นผลได้ในทันที เป็นพื้นฐานด้านการเรียนรู้ด้าน Coding&Robotics ที่สามารถต่อยอดการเรียนรู้โปรแกรมที่ซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Products