แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Download
Preview
Share

แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Series name : ชุด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ Conquer Maths

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

พัฒนาทักษะการคิด คำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทุกแง่มุม มากกว่า 1,000 โจทย์ เจาะลึกตามหัวเรื่องออกแบบโดย Conquer Maths ประเทศสิงคโปร์ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อธิบายเป็นลำดับขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ภายในเล่มประกอบด้วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และอัตราส่วน

Related Products