คำไทย ใช้ให้ถูก
Download
Share

คำไทย ใช้ให้ถูก

ISBN : 9789744394835

Series name : ชุด ภาษาไทย ภาษาชาติ

Auther name : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

Copy : etc.

Product detail

การใช้คำ เป็นปัญหาหลักของการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน การอ่านคำถูก เขียนคำถูก และรู้จักคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้น จะทำให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักตามยุคสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Products