ชุด Happy Rhymes ระดับ 2
Download
Share

ชุด Happy Rhymes ระดับ 2

Series name : ชุด Happy Rhymes

Auther name : Janny Dooley And Virginia Evans (Express Publishing)

Copy : etc.

Product detail

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กๆ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินผ่านบทเพลงภาษาอังกฤษที่ไพเราะและคุ้นเคย เป็นเรื่องราวนิทานพร้อมกิจกรรมสนุกท้ายเรื่อง

Related Products