ชุดสื่อฯ กิจกรรม AutoBot in action V.2 size L (หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา)
Download
Share

ชุดสื่อฯ กิจกรรม AutoBot in action V.2 size L (หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา)

ISBN : 0

Series name : AutoBot in action V.2 size L

Auther name : อักษร เนกซ์

Product detail

ชุดจัดกิจกรรมครบวงจร สามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากมีคำแนะนำอธิบายจาก หนังสือ micro:bit in action Basic ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ ทำตามโจรย์ฝึกกระบวนการคิด และโค้ดดิ้งได้ง่ายตอบโจรย์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมแนะนำให้กับครูผู้สอน

Related Products