ดวลคณิตคิดเร็ว ป.1
ดวลคณิตคิดเร็ว ป.1

Share
Share

Series name : สื่อเสริมความรู้นอกตำรา

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

สื่อส่งเสริมทักษะการคิดคณิตศาสตร์ให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการคูณและการหาร เข้าใจสัญลักษณ์ในการคำนวณ เกมมีความสนุก ท้าทาย ดึงดูดความสนใจของนักเรียน พัฒนาความถูกต้องในการคำนวณทางคณิตศาสตร์

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB