หมอนหรรษาท้าทายความรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1
หมอนหรรษาท้าทายความรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1

Share
picture
Share

Series name : หมอนหรรษาท้าทายความรู้

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

สื่อเกมดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ในหลายมิติ ทำให้เด็กๆ สนุกสนานในการเรียนและได้รับความรู้ได้ดียิ่งขึ้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB